Het werk van Jeroen Vinken is helder en direct voor wie er zich voor open stelt. Het is origineel, intens en vol verborgen agressiviteit. Het vertoont in geen enkele richting enige onzekerheid of aarzeling. Dàt overkomt wel de beschouwer, die, of hij wil of niet, telkens weer op het verkeerde been wordt gezet. Dit alles bij elkaar is hèt signaal voor aanwezige kwaliteit. Vinken maakt het zichzelf daarmee niet gemakkelijk, want het zal nog geruime tijd duren, eer dit oeuvre binnen ons kunstgebeuren de plaats zal krijgen die het toekomt. Textiel, en textiel niet alleen, is nu eenmaal een beladen materiaal en lange tijd was het de toegang tot de beeldende kunst ontzegd, tenzij het door beeldende kunstenaars wel werd verkozen: Oldenburg - Barry Flanagan - Beuys, om maar enkele te noemen. Voor hen was dat een risicoloze keus. Deze bestaande barrière zal Jeroen Vinken meer prikkelen dan hinderen. Door de uitdaging zal zijn werk nog aan kracht en betekenis winnen.

Benno PremselaJeroen Vinken gebruikt de techniek om een doorbraak in de vormgeving te realiseren. Dat is de oorzaak van een dieper liggende verwarring of verwondering. Hoe ontstaat die speelsheid in de vormen? Hoe combineert hij die speelse vormen tot een ernstige compositie? Zijn antwoorden leveren een nieuwe vormgeving op, waarbij de vraag autonome of toegepaste kunst niet meer relevant is.

Caroline Boot
Ton Wagemakers

Het is niet toegestaan om afbeeldingen op deze website te gebruiken voor reproduktie zonder toestemming van Jeroen Vinken.