• CONTACT

  Mail voor meer informatie over de werken naar:
          jeroenvinken@jeroenvinken.nl
  VERKOOPINFORMATIE MAZZO

  Verkoop MAZZO: Henskin

 • BOEKEN

  'Jeroen Vinken'

  2004. 96 pagina's, kleur.
  U kunt per post een exemplaar ontvangen door overmaking van € 15,00 op bankrekening NL62RABO0122363760 t.n.v. Jeroen Vinken Beheer b.v.

  Voor bestellingen vanuit het buitenland:
  IBAN NL62RABO0122363760
  BIC RABONL2U.

  Het ISBN-nummer is 09-809094-1-6.

  Mail voor meer informatie naar:
          uitgeverij@jeroenvinken.nl
 • COLOFON

  Concept: Jeroen Vinken - Julia Vinken
  Fotografie: Peter Cox - Frank Vinken - Jeroen Vinken
  Tekst: Brigitte de Swart - Jeroen Vinken - Benno Premsela - Caroline Boot- Ton Wagemakers
  Vertaling: Victoria Hardy
  Ontwerp en realisatie website:
          Vinken Media en Reportages